Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Universitat de Girona


TITULACIÓ/ÀREA DE CONEIXEMENT CENTRE INFORME
Ciències de la Salut    
Infermeria EU d'Infermeria PDF 2000
 
Ciències Experimentals    
Biologia F. de Ciències PDF 2000
Ciències Ambientals F. de Ciències PDF 2000
Química F. de Ciències PDF 2000
 
Ciències Socials    
Administració i Direcció d'Empreses  F. de Ciències Econòmiques i Empresarials PDF 2003
Ciències Empresarials F. de Ciències Econòmiques i Empresarials PDF 1998 PDF 2003
Dret     F. de Dret PDF 1999 PDF 2005
Economia     F. de Ciències Econòmiques i Empresarials PDF 2003
Mestre. Esp. d'Educació Física   F. de Ciències de l'Educació PDF 2000
Mestre. Esp. d'Educació Infantil  F. de Ciències de l'Educació PDF 2000
Mestre. Esp. d'Educació Musical F. de Ciències de l'Educació PDF 2000
Mestre. Esp. de Llengua Primària F. de Ciències de l'Educació PDF 2000
Mestre. Esp. de Llengua Estrangera F. de Ciències de l'Educació PDF 2000
Psicologia F. de Ciències de l'Educació PDF 2000
 
Humanitats    
Filologia Catalana   F. de Lletres PDF 2001
Filologia Hispànica F. de Lletres PDF 2001
Filosofia F. de Lletres PDF 2005
Geografia F. de Lletres PDF 2004
Història F. de Lletres PDF 2001
Història de l'Art F. de Lletres PDF 2004
 
Tècnica      
Arquitectura Tècnica E. Politècnica Superior PDF 2001
Enginyeria Informàtica E. Politècnica Superior PDF 2004
ET Agrícola. Esp. en Explotacions Agropecuàries E. Politècnica Superior PDF 2002
ET Agrícola. Esp. en Indústries Agràries i Alimentàries E. Politècnica Superior PDF 2002
ET en Informàtica de Gestió E. Politècnica Superior PDF 1998 PDF 2004
ET en Informàtica de Sistemes E. Politècnica Superior PDF 1998 PDF 2004
ET Industrial. Esp. Electrònica Industrial E. Politècnica Superior PDF 1999 PDF 2005
ET Industrial. Esp. Mecànica E. Politècnica Superior PDF 1999 PDF 2005
Enginyeria Industrial E. Politècnica Superior PDF 1999
ET Industrial. Esp. Química Industrial E. Politècnica Superior PDF 1999 PDF 2005

E: Escola; EU: Escola Universitària; ET: Enginyeria Tècnica; ETS: Escola Tècnica Superior; F: Facultat.

18.10.2011