Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Access the content (Alt + 1)

Access to the menu section (Alt + 2)

Universitat de Lleida


DEGREE/SUBJECT CENTRE REPORT
Health Sciences    
Infermeria EU d'Infermeria PDF 2000 PDF 2006
Medicina F. de Medicina PDF 2001
 
Experimental Sciences    
Ciència i Tecnologia dels Aliments     ETS d'Enginyeria Agrària PDF 2000
 
Social Sciences    
Administració i Direcció d'Empreses  F. de Dret i Economia PDF 2003
Ciències Empresarials       F. de Dret i Economia PDF 1998 PDF 2003
Dret F. de Dret i Economia PDF 1999 PDF 2005
Educació Social F. de Dret i Economia PDF 2003
INEFC INEFC PDF 2004
Mestre. Esp. d'Educació Especial F. de Ciències de l'Educació PDF 2000 PDF 2006
Mestre. Esp. d'Educació Física   F. de Ciències de l'Educació PDF 2000 PDF 2006
Mestre. Esp. d'Educació Infantil  F. de Ciències de l'Educació PDF 2000 PDF 2006
Mestre. Esp. d'Educació Musical F. de Ciències de l'Educació PDF 2000 PDF 2006
Mestre. Esp. de Llengua Primària F. de Ciències de l'Educació PDF 2000 PDF 2006
Psicopedagogia F. de Ciències de l'Educació PDF 2003
Turisme EUT Terres de Lleida    PDF 2004
Turisme EUT de Manresa i dels Pirineus    PDF 2004
 
Humanities    
Filologia Anglesa  F. de Lletres PDF 2002
Filologia Catalana F. de Lletres PDF 2002
Filologia Francesa F. de Lletres PDF 2002
Filologia Hispànica F. de Lletres PDF 2002
Geografia F. de Lletres PDF 2002
Història F. de Lletres PDF 2002
Història de l'Art F. de Lletres PDF 2002
 
Technology    
ET Agrícola. Esp. en Explotacions Agropecuàries ETS d'Enginyeria Agrària PDF 2000
ET Agrícola. Esp. en Hortofructicultura i Jardineria ETS d'Enginyeria Agrària PDF 2000
ET Agrícola. Esp. en Indústries Agràries i Alimentàries ETS d'Enginyeria Agrària PDF 2000
ET Agrícola. Esp. en Mecanització i Construccions Rurals ETS d'Enginyeria Agrària PDF 2000
ET en Informàtica de Gestió Escola Politècnica Superior PDF 1998 PDF 2004
ET en Informàtica de Sistemes Escola Politècnica Superior PDF 1998 PDF 2004
ET Forestal. Esp. en Explotacions Forestals ETS d'Enginyeria Agrària PDF 2000
ET Forestal. Esp. en Indústries Forestals ETS d'Enginyeria Agrària PDF 2000
ET Industrial Esp. en Mecànica Escola Politècnica Superior PDF 2005
Enginyeria Agrònoma ETS d'Enginyeria Agrària PDF 2000
Enginyeria de Forests ETS d'Enginyeria Agrària PDF 2000

EU: School; ET: Technical Engineering; ETS: High Technical School; F: Faculty.

18.10.2011