Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Universitat Politècnica de Catalunya


TITULACIÓ/ÀREA DE CONEIXEMENT CENTRE INFORME
Ciències de la Salut    
Òptica i Optometria EU d'Òptica i Optometria PDF 1999
 
Ciències Experimentals       
Matemàtiques F. de Matemàtiques i Estadística PDF 1999
 
Ciències Socials    
Ciències Empresarials EAE-Winterthur PDF 2003
Ciències Empresarials EU de Negocis de la Caixa d'Estalvis de Terrassa PDF 2003
 
Tècnica    
Arquitectura (Barcelona) ETS d'Arquitectura de Barcelona PDF 2001
Arquitectura (Vallès) ETS d'Arquitectura del Vallès PDF 2001
Arquitectura Tècnica EU Politècnica de Barcelona PDF 2001
ET Agrícola Esp. en Explotacions Agropecuàries EU d'Enginyeria T. Agrícola de Barcelona PDF 1999
ET Agrícola Esp. en Indústries Agràries i Alimentàries EU d'Enginyeria T. Agrícola de Barcelona  PDF 1999
ET d'Obres Públiques. Esp. en Construccions Civils  ETS Enginyers de Camins, Canals i Ports PDF 2000
ET d'Obres Públiques. Esp. en Hidrologia ETS Enginyers de Camins, Canals i Ports PDF 2000
ET d'Obres Públiques. Esp. en Transports i Serveis Urbans ETS Enginyers de Camins, Canals i Ports PDF 2000
ET de Telecomunicacions. Esp. en Sistemes de Telecomunicació EU Politècnica del Baix Llobregat PDF 1998
ET en Informàtica de Gestió (Barcelona)  F. d'Informàtica de Barcelona PDF 1998 PDF 2004
ET en Informàtica de Gestió (Mataró)  EU Politècnica de Mataró PDF 1998 PDF 2002
ET en Informàtica de Gestió (Vilanova i la Geltrú)     EU Politècnica de Vilanova i la Geltrú PDF 1998 PDF 2002
ET en Informàtica de Sistemes F. d'Informàtica de Barcelona PDF 1998 PDF 2004
ET en Topografia EPS d'Edificació de Barcelona PDF 2006
ET Industrial. Esp. en Electrònica Industrial   EU d'Enginyeria T. Industrial de Terrassa PDF 1998
ET Industrial. Esp. en Electrònica Industrial   EPSE de Vilanova i la Geltrú PDF 2005
ET Industrial. Esp. Mecànica (Barcelona) EU d'Enginyeria T. Industrial de Barcelona PDF 1999
ET Industrial. Esp. Mecànica (Manresa) EU Politècnica de Manresa PDF 1999
ET Industrial. Esp. Mecànica (Terrassa) EU d'Enginyeria T. Industrial de Terrassa PDF 2005
ET Industrial. Esp. Química Industrial (Barcelona) EU d'Enginyeria T. Industrial de Barcelona PDF 1999
ET Industrial. Esp. Química Industrial (Igualada) EU d'Enginyeria T. Industrial d'Igualada PDF 1999
ET Industrial. Esp. Química Industrial (Manresa) EU Politècnica de Manresa PDF 1999
ET Industrial. Esp. Química Industrial (Terrassa) EU d'Enginyeria T. Industrial de Terrassa PDF 1999
ET Industrial. Esp. en Electricitat, Electrònica, Mecànica i Química EU d'Enginyeria T. Industrial de Barcelona PDF 2005
Enginyeria de Camins, Canals i Ports ETS Enginyers de Camins, Canals i Ports    PDF 2000
Enginyeria de Telecomunicació  ETS d'Enginyeria de Telecomunicació  PDF 1998 PDF 2002
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial ETS d'Enginyers Industrials de Terrassa PDF 1998
Enginyeria en Informàtica F. d'Informàtica de Barcelona PDF 1998 PDF 2004
Enginyeria Geològica Escola de Camins, Canals i Ports PDF 2005
Enginyeria Industrial (Barcelona) ETS d'Enginyeria Industrial de Barcelona  PDF 1999
Enginyeria Industrial (Terrassa) ETS d'Enginyers Industrials de Terrassa PDF 1998
Màquines Navals (diplomatura) F. de Nàutica PDF 1999

EAE: Escola d'Administració d'Empreses; EU: Escola Universitària; ET: Enginyeria Tècnica; ETS: Escola Tècnica Superior; F: Facultat.

18.10.2011