Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Access the content (Alt + 1)

Access to the menu section (Alt + 2)

Universitat Politècnica de Catalunya


DEGREE/SUBJECT CENTRE REPORT
Health Sciences    
Òptica i Optometria EU d'Òptica i Optometria PDF document 1999
 
Experimental Sciences    
Matemàtiques F. de Matemàtiques i Estadística PDF document 1999
 
Social Sciences     
Ciències Empresarials EAE-Winterthur PDF document 2003
Ciències Empresarials EU de Negocis de la Caixa d'Estalvis de Terrassa PDF document 2003
 
Technology    
Arquitectura (Barcelona) ETS d'Arquitectura de Barcelona PDF document 2001
Arquitectura (Vallès) ETS d'Arquitectura del Vallès PDF document 2001
Arquitectura Tècnica EU Politècnica de Barcelona PDF document 2001
ET Agrícola Esp. en Explotacions Agropecuàries EU d'Enginyeria T. Agrícola de Barcelona PDF document 1999
ET Agrícola Esp. en Indústries Agràries i Alimentàries EU d'Enginyeria T. Agrícola de Barcelona  PDF document 1999
ET d'Obres Públiques. Esp. en Construccions Civils  ETS Enginyers de Camins, Canals i Ports PDF document 2000
ET d'Obres Públiques. Esp. en Hidrologia ETS Enginyers de Camins, Canals i Ports PDF document 2000
ET d'Obres Públiques. Esp. en Transports i Serveis Urbans ETS Enginyers de Camins, Canals i Ports PDF document 2000
ET de Telecomunicacions. Esp. en Sistemes de Telecomunicació EU Politècnica del Baix Llobregat PDF document 1998
ET en Informàtica de Gestió (Barcelona)  F. d'Informàtica de Barcelona PDF document 1998 PDF document 2004
ET en Informàtica de Gestió (Mataró)  EU Politècnica de Mataró PDF document 1998 PDF document 2002
ET en Informàtica de Gestió (Vilanova i la Geltrú)     EU Politècnica de Vilanova i la Geltrú PDF document 1998 PDF document 2002
ET en Informàtica de Sistemes F. d'Informàtica de Barcelona PDF document 1998 PDF document 2004
ET en Topografia EPS d'Edificació de Barcelona PDF document 2006
ET Industrial. Esp. en Electrònica Industrial   EU d'Enginyeria T. Industrial de Terrassa PDF document 1998
ET Industrial. Esp. en Electrònica Industrial   EPSE de Vilanova i la Geltrú PDF document 2005
ET Industrial. Esp. Mecànica (Barcelona) EU d'Enginyeria T. Industrial de Barcelona PDF document 1999
ET Industrial. Esp. Mecànica (Manresa) EU Politècnica de Manresa PDF document 1999
ET Industrial. Esp. Mecànica (Terrassa) EU d'Enginyeria T. Industrial de Terrassa PDF document 2005
ET Industrial. Esp. Química Industrial (Barcelona) EU d'Enginyeria T. Industrial de Barcelona PDF document 1999
ET Industrial. Esp. Química Industrial (Igualada) EU d'Enginyeria T. Industrial d'Igualada PDF document 1999
ET Industrial. Esp. Química Industrial (Manresa) EU Politècnica de Manresa PDF document 1999
ET Industrial. Esp. Química Industrial (Terrassa) EU d'Enginyeria T. Industrial de Terrassa PDF document 1999
ET Industrial. Esp. en Electricitat, Electrònica, Mecànica i Química EU d'Enginyeria T. Industrial de Barcelona PDF document 2005
Enginyeria de Camins, Canals i Ports ETS Enginyers de Camins, Canals i Ports    PDF document 2000
Enginyeria de Telecomunicació  ETS d'Enginyeria de Telecomunicació  PDF document 1998 PDF document 2002
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial ETS d'Enginyers Industrials de Terrassa PDF document 1998
Enginyeria en Informàtica F. d'Informàtica de Barcelona PDF document 1998 PDF document 2004
Enginyeria Geològica Escola de Camins, Canals i Ports PDF document 2005
Enginyeria Industrial (Barcelona) ETS d'Enginyeria Industrial de Barcelona  PDF document 1999
Enginyeria Industrial (Terrassa) ETS d'Enginyers Industrials de Terrassa PDF document 1998
Màquines Navals (diplomatura) F. de Nàutica PDF document 1999

EAE: Business Administration School; EU: School, ET: Technical Engineering; ETS: High Technical Scool; F: Faculty.

18.10.2011