Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Access the content (Alt + 1)

Access to the menu section (Alt + 2)

Universitat Pompeu Fabra


DEGREE/SUBJECT CENTRE REPORT
Social Sciences      
Administració i Direcció d'Empreses  F. de Ciències Econòmiques i Empresarials PDF 2001
Ciències Empresarials EU d'Estudis Empresarials PDF 1998 PDF 2003
Ciències Empresarials i Turisme EU d'Estudis Empresarials del Maresme PDF 2006
Ciències Polítiques i de l'Administració  F. de Ciències Socials i de la Comunicació PDF 2001
Comerç Internacional  Escola Superior de Comerç Internacional PDF 2004
Comunicació Audiovisual F. de Ciències Socials i de la Comunicació PDF 2000
Dret     F. de Dret PDF 1998 PDF 1999 PDF 2005
Economia F. de Ciències Econòmiques i Empresarials PDF 2001
Econòmiques i Empresarials F. de Ciències Econòmiques i Empresarials PDF 1998
Gestió i Administració Pública F. de Ciències Econòmiques i Empresarials PDF 1998
Periodisme F. de Ciències Socials i de la Comunicació PDF 2000
Relacions Laborals EU de Relacions Laborals PDF 1998
 
Humanities    
Humanitats F. d'Humanitats PDF 1999
Traducció i Interpretació (Alemany) F. de Traducció i d'Interpretació                     PDF 1999
Traducció i Interpretació (Anglès) F. de Traducció i d'Interpretació PDF 1999
Traducció i Interpretació (Francès) F. de Traducció i d'Interpretació PDF 1999
 
Technology    
ET en Informàtica de Sistemes Escola Superior Politècnica PDF 2004

EU: School; F: Faculty.

18.10.2011