Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Universitat Rovira i Virgili


TITULACIÓ/ÀREA DE CONEIXEMENT CENTRE INFORME
Ciències de la Salut    
Fisioteràpia F. de Medicina i Ciències de la Salut PDF 2003
Infermeria EU d'Infermeria PDF 2000
Infermeria (Verge de la Cinta) EU d'Infermeria Verge de la Cinta PDF 2003
Medicina F. de Medicina i Ciències de la Salut PDF 2001
 
Ciències Experimentals           
Bioquímica F. de Química    PDF 2002
Enologia F. d'Enologia PDF 2000
Química  F. de Química PDF 1999
 
Ciències Socials    
Administració i Direcció d'Empreses  F. de Ciències Econòmiques i Empresarials PDF 2001
Ciències Empresarials F. de Ciències Econòmiques i Empresarials PDF 1998 PDF 2003
Ciències del Treball F. de Ciències Jurídiques  PDF 2006
Dret     F. de Ciències Jurídiques PDF 1999 PDF 2005
Mestre. Esp. d'Educació Especial F. de Ciències de l'Educació i Psicologia PDF 2000
Mestre. Esp. d'Educació Física   F. de Ciències de l'Educació i Psicologia PDF 2000
Mestre. Esp. d'Educació Infantil  F. de Ciències de l'Educació i Psicologia PDF 2000
Mestre. Esp. d'Educació Musical F. de Ciències de l'Educació i Psicologia PDF 2000
Mestre. Esp. de Llengua Primària F. de Ciències de l'Educació i Psicologia PDF 2000
Mestre. Esp. de Llengua Estrangera F. de Ciències de l'Educació i Psicologia PDF 2000
Pedagogia F. de Ciències de l'Educació i Psicologia PDF 2002
Psicologia F. de Ciències de l'Educació i Psicologia PDF 2001
Relacions Laborals F. de Ciències Jurídiques PDF 2001
 
Humanitats    
Antropologia Social i Cultural F. de Lletres PDF 2000
Filologia Anglesa  F. de Lletres PDF 2001
Filologia Catalana F. de Lletres PDF 1999
Filologia Hispànica F. de Lletres PDF 2003
Geografia F. de Lletres PDF 2002
Història F. de Lletres PDF 2002
 
Tècnica      
ET Agrícola. Esp. en Indústries Agràries i Alimentàries F. d'Enologia PDF 2002
ET en Informàtica de Gestió ETS d'Enginyeria PDF 1998 PDF 2004
ET en Informàtica de Sistemes ETS d'Enginyeria PDF 1998 PDF 2004
ET Industrial. Esp. Electricitat ETS d'Enginyeria PDF 1999 PDF 2005
ET Industrial. Esp. Electrònica Industrial ETS d'Enginyeria PDF 1999 PDF 2005
ET Industrial. Esp. Química Industrial ETS d'Enginyeria Química PDF 1999 PDF 2005
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial ETS d'Enginyeria PDF 2005
Enginyeria Informàtica ETS d'Enginyeria PDF 2004
Enginyeria Química ETS d'Enginyeria Química PDF 2000

EU: Escola Universitària; ET: Enginyeria Tècnica; ETS: Escola Tècnica Superior; F: Facultat.

18.10.2011