Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Access the content (Alt + 1)

Access to the menu section (Alt + 2)

Universitat de Vic


DEGREE/SUBJECT CENTRE REPORT
Health Sciences    
Infermeria Escola Universitària de Ciències de la Salut PDF 2005
 
Social Sciences    
Mestre. Esp. de Llengua Estrangera F. d'Educació PDF 2003
Mestre. Esp. d'Educació Especial F. d'Educació PDF 2003
Mestre. Esp. d'Educació Infantil F. d'Educació PDF 2003
Mestre. Esp. d'Educació Primària F. d'Educació PDF 2003
Turisme F. Ciències Jurídiques i Econòmiques PDF 2003
 
Humanities    
Traducció i Interpretació (Anglès) F. de Ciències Humanes, Traducció i Documentació PDF 2000
 
Technology    
ET de Telecomunicacions. Esp. en Sistemes de Telecomunicacions Escola Politècnica Superior PDF 2003
ET en Informàtica de Gestió Escola Politècnica Superior PDF 2004

ET: Technical Engineering; F: Faculty.

18.10.2011