Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Serveis bibliotecaris (1999-2008)

AQU Catalunya, amb la col·laboració del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), ha realitzat dues avaluacions dels serveis bibliotecaris (SB) a les universitats catalanes públiques i privades, l'objectiu de les quals ha estat avaluar els processos bibliotecaris i la seva organització, i el valor afegit que aporten les biblioteques en l'enfortiment de l'aprenentatge dels alumnes i en la millora de la recerca.

2a avaluació SB (2006-2008)

L'any 2007 el departament competent en universitats de la Generalitat va encarregar a AQU Catalunya una nova avaluació, en el marc del procés d'adaptació de les titulacions a l'EEES. Les universitats participants en aquest procés d'avaluació van ser les set universitats públiques catalanes (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV) més tres universitats privades (UOC, UVic, UAO).

PDF PDF Guia d'avaluació dels Serveis Bibliotecaris i de la seva contribució a la qualitat de l'aprenentatge i de la recerca 

La fase d'autoavaluació va començar a principi de 2006 amb una sessió conjunta de presentació i formació sobre el procés d'avaluació dirigida als membres dels comitès interns, on hi van participar prop de 80 persones. La fase d'avaluació externa es va dur a terme a final de 2006 i principi de 2007. Els comitès externs els van integrar 21 experts nacionals i internacionals, formats per acadèmics, professionals dels SB, experts en avaluació i, per primera vegada, estudiants. El procés va finalitzar l'any 2008 amb la publicació dels resultats en el segon informe d’avaluació transversal dels serveis bibliotecaris.

PDF PDF Avaluació transversal dels serveis bibliotecaris de les universitats catalanes

1a avaluació SB (1999-2001)

L'any 1999 es va realitzar la primera avaluació transversal dels serveis bibliotecaris de les universitats catalanes, en la qual hi van participar les set universitats públiques (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV). Per fer aquesta primera avaluació es va seguir una metodologia de la elaborada per una comissió que va basar-se en la guia utilitzada al Regne Unit.

El procés va finalitzar al 2001 amb la publicació dels resultats en el primer informe d'avaluació transversal dels serveis bibliotecaris.

PDF PDF Informe del Procés d'avaluació de la qualitat del sistema universitari a Catalunya. Volum II

23.5.2013