Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Access the content (Alt + 1)

>

Access to the menu section (Alt + 2)

Virtual programme (2007-2008)

The VIRTUAL programme involved the assessment of distance learning institutions and degrees, taking as a model the PRO-QU programme quality assessment system, which was adapted to the specific nature of on-line distance learning and incorporated international assessment specifications. This process had two units of analysis:

Degrees

Document PDF PDF Guide to the self-evaluation of e-learning degree programmes. Guide to the evaluation of degree programmes

Document PDF PDF Guide to the external review of e-learning degree programmes. Guide to the evaluation of degree programmes

Participation and results

Degree Experts Results
Estudis de Dret i Ciències Polítiques (Dret i Ciències Polítiques i de l'Administració) - UOC Document PDF CAE   Document PDF Report [ca]
Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació (Psicologia i Psicopedagogia) - UOC Document PDF CAE Document PDF Report [ca]
Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes i Enginyeria d'Informàtica) - UOC Document PDF CAE Document PDF Report [ca]
Estudis d'Economia i Empresa (Ciències Empresarials i Investigació i Tècniques de Mercat) - UOC Document PDF CAE Document PDF Report [ca]

Institutions

Document PDF PDF Guide to the self-evaluation of e-learning degree programmes. Guide to institutional evaluation

Document PDF PDF Guide to the external review of e-learning degree programmes. Guide to institutional evaluation

Participation and results

Institution Experts Results
Universitat Oberta de Catalunya Document PDF CAE Document PDF Report [ca]

23.5.2013