Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Consulta pública sobre la metodologia d'acreditació

AQU Catalunya està compromesa amb la transparència de les seves activitats. Un reflex n'és, per exemple, la publicació de tots els informes d'avaluació i dels manuals que expliquen els processos d'avaluació que realitza. L'Agència vol donar un pas més en aquest sentit i obre un procés de consulta pública sobre la metodologia d'acreditació que s'ha d'aprovar pròximament.

Per què es consulta?

Per aconseguir un document final al màxim de consensuat amb els agents implicats.

Qui pot respondre l'enquesta?

Es dóna la benvinguda a les contribucions de qualsevol persona interessada en l'assegurament de la qualitat de l'educació superior, principalment que formin part dels grups següents:

  • Vicerectorats de qualitat i ordenació acadèmica
  • Unitats tècniques de qualitat
  • Responsables de les titulacions
  • Professorat
  • Estudiants (antics, actuals i potencials)
  • Ocupadors i els seus òrgans representatius
  • Col·legis professionals

Quin és l'abast de la consulta?

La versió del document que es posa a consideració de les universitats i totes les persones interessades només fa referència a l'abast de l'acreditació, és a dir al conjunt aspectes  que han de sustentar les valoracions per acreditar els títols de grau i màster actualment autoritzats i que han complert el període de desenvolupament previst en el marc normatiu.

Com s'ha de respondre l'enquesta?

Llegiu la metodologia d'acreditació:

PDF PDF Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster (versió per a la consulta pública)

empleneu el document següent:

WORD DOC Consulta oberta sobre la Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials

i envieu-lo per correu electrònic a l'adreça qualitat@aqu.cat.

Quina és la data límit per respondre l'enquesta?

L'accés a l'enquesta es tancarà el dia 21 de juny de 2013.

Per a qualsevol aclariment o més informació, qualitat@aqu.cat

28.11.2013