Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Acreditació dimensions addicionals

Amb l'objectiu d'anar més enllà i destacar el valor afegit de les titulacions universitàries catalanes, AQU Catalunya ofereix la possibilitat d'avaluar, un cop una titulació ha superat el procés d'acreditació, tres dimensions addicionals:

Desenvolupament i inserció professionals
Dimensió addicional ocupació Aquest segell distingeix les titulacions amb resultats que mostren:

  • Disseny de la titulació que afavoreix la inserció laboral tenint en compte la realitat professional del seu àmbit
  • Excel·lents serveis d'orientació i d'intermediació laboral
  • Elevada inserció laboral dels graduats


 
Interacció entre recerca i docència
Dimensió addicional interacció entre recerca i docència Aquest segell distingeix les titulacions amb resultats que mostren:

  • Disseny de la titulació orientat a la recerca
  • Potencialitat, intensitat i qualitat de l'activitat investigadora del professorat
 
Internacionalització
Dimensió addicional Internacionalització Aquest segell distingeix les titulacions amb resultats que mostren:

  • Disseny de la titulació que facilita l'adquisició de competències que afavoreixen el desenvolupament acadèmic i professional en entorns internacionals
  • Professorat amb experiència acadèmica internacional i participació activa en xarxes
  • Mobilitat d'estudiants i professorat


 

Convocatòria

La convocatòria està oberta durant tot l'any i la metodologia que s'aplica per a l'avaluació d'aquestes dimensions és la Guia per a l'avaluació de les dimensions addicionals en l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster (juliol 2019).

Podeu descarregar-vos les característiques i els requisits del procediment d'avaluació, així com el formulari de sol·licitud, a través dels documents següents: 

PDF PDF Convocatòria per sol·licitar l'avaluació de les dimensions addicionals en l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster

WORD Word Sol·licitud per a l'avaluació de les dimensions addicionals
 

Resultats

Podeu consultar els títols que han rebut el certificat i el segell d'acreditació a:

link EUC informes,portal d'informes d'avaluació del sistema universitari català emesos per AQU Catalunya

 

Resultats de l'acreditació de les dimensions addicionals (2014-2018)

11.10.2019