Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Enviar

Documents de referència

A continuació es poden consultar els documents elaborats amb el propòsit d'orientar el disseny dels SGIQ:

  • Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat (2015)  
    PDF PDF 1344kB
    La Guia pretén assolir els objectius següents: establir les condicions prèvies perquè els centres puguin sol·licitar la certificació de la implantació del SGIQ; permetre als centres conèixer en detall el procés de certificació, per tal que puguin actuar en conseqüència i reforçar els aspectes que es consideren d'especial significació en la implantació del SGIQ; assegurar que tant les persones responsables d'implantar els SGIQ com les persones que n'avaluen la implantació comparteixen els mateixos referents.

7.7.2015