Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Acceso la contenido (Alt + 1)

>

Acceso al menú de la secció (Alt + 2)

Enviar

Documentos de referencia

Con el propósito de orientar el diseño de los SGIQ, AQU Catalunya, ANECA y ACSUG han elaborado, de manera conjunta, los documentos siguientes:

19.8.2010

  • ENQA
  • EQAR
  • ISO

Generalitat de Catalunya

© 2013 AQU Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel: +34 93 268 89 50