Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Avaluació i resultats

L'AUDIT s'adreça a qualsevol centre propi i/o universitat del sistema universitari català. De la mateixa manera que en la convocatòria anterior, les universitats poden optar per presentar models de sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) específics de centre, dissenyats i adaptats a les característiques i les peculiaritats de cada centre participant, o models SGIQ generals d'universitat.

La modalitat d'ampliació s'adreça a aquells centres que vulguin implementar de manera global SGIQ avaluats positivament en convocatòries anteriors. El procés d'ampliació implica un compromís de l'equip rectoral sobre la versatilitat i la capacitat d'adaptació del model a la diversitat dels seus centres, i també el compromís de l'òrgan responsable del centre sobre l'adequació del model general a la realitat del centre i el seu grau d'acceptació de les directrius establertes al programa AUDIT.

La modalitat d'avaluació s'adreça a aquells centres i/o universitats que o bé presentin models SGIQ que no hagin estat avaluats anteriorment, o bé no hagin obtingut una avaluació positiva en convocatòries anteriors o bé adoptin de forma parcial un SGIQ avaluat positivament en una convocatòria anterior.

Convocatòria Participació Experts
2011 PDF PDF Centres participants PDF PDF Comitè d'avaluació externa
2010 PDF PDF Centres participants PDF PDF Comitè d'avaluació externa
2009 PDF PDF Centres participants PDF PDF Comitè d'avaluació externa
2007 PDF PDF Centres participants PDF PDF Comitè d'avaluació externa

Enllaç extern EUC informes, portal d'informes d'avaluació del sistema universitari català emesos per AQU Catalunya

El certificat del disseny del sistemes de garantia interna de la qualitat tindrà una validesa indefinida, no contemplant-ser data d'extinció de al seva eficàcia, tant pels ja concedits com pels futurs. Això ha de permetre a la universitat el desplegament dels sistemes de garantia interna de la qualitat dissenyats, així com la posterior certificació de la seva implantació.

23.6.2017