Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Avaluació de la recerca dels departaments

Guia per a l'avaluació de l'activitat de recerca dels departamentsAQU Catalunya ha desenvolupat aquesta metodologia per realitzar l'avaluació de la recerca a escala de departaments universitaris. El projecte pilot s'ha desenvolupat a la Universitat Pompeu Fabra on s'ha aplicat a tots els departaments de la universitat. Es tracta d'una avaluació pionera a tot l'Estat.

El propòsit a llarg termini d'aquestes avaluacions és contribuir a enfortir la universitat com a organització de recerca d'alt nivell internacional.

En aquest sentit, aquest mètode té els objectius concrets següents:

 • Ser un instrument de millora de la política de recerca.
 • Conèixer la tipologia de recerca que fa la universitat.
 • Identificar les àrees i entorns més dinàmics.
 • Promoure processos i canvis envers els objectius de la universitat en l'àmbit de la recerca.
 • Identificar possibles sinergies entre la recerca que es desenvolupa a diferents departaments d'una mateixa universitat.
   

Aquesta metodologia és aplicable a tots els àmbits de coneixement i s'inspira en els models existents a Suècia i a Holanda. Així, segueix el model clàssic d'avaluació interna més una visita del comitè extern d'avaluació (amb un elevat nombre d'avaluadors internacionals) el qual accedeix a tota la informació necessària. En el procés d'avaluació s'identifiquen les dimensions següents:

 • productivitat de la recerca,
 • qualitat de la recerca,
 • rellevància de la recerca, i
 • vitalitat i capacitat organitzativa.

Un important pes de l'avaluació rau tant en les dades descriptives de l'entorn de recerca (professorat, tesis, recursos econòmics obtinguts, etc.) com en les dades de caire productiu (nombre de publicacions de recerca, impacte de la recerca, etc.). En aquest sentit, s’han considerat les bases de dades de la Generalitat de Catalunya com les principals eines d'informació científica.

Resultats

Enllaç extern EUC informes, portal d'informes d'avaluació del sistema universitari català emesos per AQU Catalunya

Metodologia

PDF Guia per a l'avaluació de l'activitat de recerca dels departaments (octubre 2016)

13.3.2019