Resultats de la 4a enquesta d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

TÈCNICA (ENGINYERIA I ARQUITECTURA)

  Arquitectura
  Arquitectura Tècnica
  Dipl. Navegació Marítima
  Eng. Agrònoma
  Eng. Automàtica i Electrònica Industrial
  Eng. Camins Canals i Ports
  Eng. Electrònica
  Eng. Forestal
  Eng. Industrial
  Eng. Informàtica
  Eng. Materials
  Eng. Multimèdia
  Eng. Organització Industrial
  Eng. Química
  Eng. Tèc. Aeronàutica (Aeronavegació)
  Eng. Tèc. Agrícola (Explotacions Agropecuàries)
  Eng. Tèc. Agrícola (Hortofructicultura i Jardineria)
  Eng. Tèc. Agrícola (Indústries Agràries i Alimentàries)
  Eng. Tèc. Disseny Industrial
  Eng. Tèc. Forestal (Explotacions Forestals)
  Eng. Tèc. Industrial (Electricitat)
  Eng. Tèc. Industrial (Electrònica Industrial)
  Eng. Tèc. Industrial (Mecànica)
  Eng. Tèc. Industrial (Química Industrial)
  Eng. Tèc. Informàtica de Gestió
  Eng. Tèc. Informàtica de Sistemes
  Eng. Tèc. Mines (Explotació de Mines)
  Eng. Tèc. Naval (Propulsió i Serveis del Vaixell)
  Eng. Tèc. Obres Públiques
  Eng. Tèc. Telecomunicació (Sistemes de Telecomunicació)
  Eng. Tèc. Telecomunicació (Sistemes Electrònics)
  Eng. Tèc. Telecomunicació (So i Imatge)
  Eng. Tèc. Telecomunicació (Telemàtica)
  Eng. Tèc. Topografia
  Eng. Telecomunicació
  Estudis d'Aviació

 

Humanitats Ciències Socials Ciències Experimentals Ciències de la Salut Tècnica