Resultats de la 4a enquesta d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

UNIVERSITAT DE GIRONA

D SO  Agrària Tècnica
D SO  Arquitectura
D SO  Biologia i Natura
D SO  Ciències Polítiques
D SO  Diplomats sanitaris
D SO  Dret
D SO  Economia i ADE
D SO  Empresarials
D SO  Farmàcia i Ciència i Tecnologia dels Aliments
D SO  Filologia Catalana i Castellana
D SO  Filologies Clàssiques
D SO  Filosofia i Humanitats
D SO  Geografia i Història
D SO  Informació i Comunicació
D SO  Informació i Comunicació Tècnica
D SO  Mestres
D SO  Pedagogia
D SO  Psicologia
D SO  Química
D SO  Relacions Laborals
D SO  Tecnologies Avançades de la Producció
D SO  Tecnologies Avançades de la Producció Tècnica

 

CENTRES ADSCRITS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

D SO  Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia. Ciències de la Comunicació
D SO  Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí. Diplomats sanitaris
D SO  Escola Universitària de Turisme CETA. Turisme
D SO  Escola Universitària de Turisme Euroaula. Turisme
D SO  Escola Universitària de Turisme Formatic Barna. Turisme
D SO  Escola Universitària de Turisme Mediterrani. Turisme
D SO  Escola Universitària de Turisme Sant Pol de Mar. Turisme

 

UB UAB UPC UPF UdL UdG URV URL UVic UIC UAO