Resultats de la 4a enquesta d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

UNIVERSITAT DE VIC

D SO  Agrària Tècnica
D SO  Biologia i Natura
D SO  Ciències de la Comunicació
D SO  Diplomats sanitaris
D SO  Documentació
D SO  Economia i ADE
D SO  Empresarials
D SO  Farmàcia i Ciència i Tecnologia dels Aliments
D SO  Filologies Modernes
D SO  Gestió i Pràctica de l'esport
D SO  Informació i Comunicació Tècnica
D SO  Mestres
D SO  Pedagogia
D SO  Tecnologies Avançades de la Producció
D SO  Tecnologies Avançades de la Producció Tècnica
D SO  Turisme

 

UB UAB UPC UPF UdL UdG URV URL UVic UIC UAO