Resultats de la 5a enquesta d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

CIÈNCIES EXPERIMENTALS

  Dipl. Estadística
  Ll. Biologia
  Ll. Bioquímica
  Ll. Biotecnologia
  Ll. Ciències Ambientals
  Ll. Ciències i Tècniques Estadístiques
  Ll. Enologia
  Ll. Física
  Ll. Geologia
  Ll. Matemàtiques
  Ll. Química

 

Humanitats Ciències Socials Ciències Experimentals Ciències de la Salut Tècnica