Resultats de la 5a enquesta d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

CIÈNCIES SOCIALS

  Dipl. Biblioteconomia i Documentació
  Dipl. Ciències Empresarials
  Dipl. Educació Social
  Dipl. Gestió i Administració Pública
  Dipl. Mestre Ed. Especial
  Dipl. Mestre Ed. Física
  Dipl. Mestre Ed. Infantil
  Dipl. Mestre Ed. Musical
  Dipl. Mestre Ed. Primària
  Dipl. Mestre Llengua Estrangera
  Dipl. Relacions Laborals
  Dipl. Treball Social
  Dipl. Turisme
  Ll. Administració i Direcció d'Empreses
  Ll. Ciències Actuarials i Financeres
  Ll. Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
  Ll. Ciències del Treball
  Ll. Ciències Polítiques i de l'Administració
  Ll. Comunicació Audiovisual
  Ll. Criminologia
  Ll. Documentació
  Ll. Dret
  Ll. Economia
  Ll. Investigació i Tècniques de Mercat
  Ll. Pedagogia
  Ll. Periodisme
  Ll. Psicologia
  Ll. Psicopedagogia
  Ll. Publicitat i Relacions Públiques
  Ll. Sociologia

 

Humanitats Ciències Socials Ciències Experimentals Ciències de la Salut Tècnica