Resultats de la 5a enquesta d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

En aquest apartat es presenta una selecció de dos tipus d'informes gràfics per subàrea, als quals s'accedeix per universitat.

L'objectiu dels primers (D) és convertir-se en una eina per als equips responsables de dissenyar els perfils de formació de la universitat. Inclouen dades comparades sobre el perfil de l'estudiant (compaginació d'estudis i feina), qualitat de la inserció i dèficits de formació.

L'objectiu dels segons (SO) és servir de font d'informació actualitzada per als serveis d'orientació de les universitats. Inclouen dades per subàrea i universitat com el perfil de l'estudiant (compaginació d'estudis) i la qualitat de la inserció en funció d'aquest perfil, les vies d'accés, el temps de recerca de feina, les principals branques d'activitat econòmica on s'insereixen, etc.

UB UAB UPC UPF UdL UdG URV URL UVic UIC UAO