Resultats de la 5a enquesta d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

TÈCNICA (ENGINYERIA I ARQUITECTURA)

  Arquitectura
  Arquitectura Tècnica
  Dipl. Navegació Marítima
  Eng. Aeronàutica
  Eng. Agrònoma
  Eng. Automàtica i Electrònica Industrial
  Eng. Camins Canals i Ports
  Eng. Electrònica
  Eng. Forestal
  Eng. Geològica
  Eng. Industrial
  Eng. Informàtica
  Eng. Mines
  Eng. Organització Industrial
  Eng. Química
  Eng. Tèc. Aeronàutica (Aeronavegació)
  Eng. Tèc. Agrícola (Explotacions Agropecuàries)
  Eng. Tèc. Agrícola (Hortofructicultura i Jardineria)
  Eng. Tèc. Agrícola (Indústries Agràries i Alimentàries)
  Eng. Tèc. Disseny Industrial
  Eng. Tèc. Forestal (Explotacions Forestals)
  Eng. Tèc. Industrial (Electricitat)
  Eng. Tèc. Industrial (Electrònica Industrial)
  Eng. Tèc. Industrial (Mecànica)
  Eng. Tèc. Industrial (Química Industrial)
  Eng. Tèc. Informàtica de Gestió
  Eng. Tèc. Informàtica de Sistemes
  Eng. Tèc. Mines (Explotació de Mines)
  Eng. Tèc. Obres Públiques (Construccions Civils)
  Eng. Tèc. Obres Públiques (Hidrologia)
  Eng. Tèc. Obres Públiques (Transports i Serveis Urbans)
  Eng. Tèc. Telecomunicació (Sistemes de Telecomunicació)
  Eng. Tèc. Telecomunicació (Sistemes Electrònics)
  Eng. Tèc. Telecomunicació (So i Imatge)
  Eng. Tèc. Telecomunicació (Telemàtica)
  Eng. Tèc. Topografia
  Eng. Telecomunicació

 

Humanitats Ciències Socials Ciències Experimentals Ciències de la Salut Tècnica