Resultats de la 5a enquesta d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

En aquest apartat es presenta una selecció d'informes gràfics per titulació que ofereixen informació sobre la taxa d'ocupació, el temps que es triga en trobar la primera feina, la retribució, si es treballa del que s'ha estudiat, les funcions que es desenvolupen en el lloc de treball, la valoració de la formació rebuda, la valoració de la utilitat de la formació en el lloc de treball i, per a les titulacions d'Arquitectura, Belles Arts, Comunicació Audiovisual, Dret, Farmàcia, Infermeria, Informàtica, Matemàtiques, Medicina, Periodisme, Psicologia, Química i Veterinària, l'àmbit en què es treballa.

 

 

 

Humanitats Ciències Socials Ciències Experimentals Ciències de la Salut Tècnica