Resultats de la 5a enquesta d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

CIÈNCIES DE LA SALUT

  Dipl. Fisioteràpia
  Dipl. Infermeria
  Dipl. Logopèdia
  Dipl. Nutrició Humana i Dietètica
  Dipl. Òptica i Optometria
  Dipl. Podologia
  Dipl. Teràpia Ocupacional
  Ll. Ciència i Tecnologia dels Aliments
  Ll. Farmàcia 
  Ll. Medicina
  Ll. Odontologia
  Ll. Veterinària

 

Humanitats Ciències Socials Ciències Experimentals Ciències de la Salut Tècnica