Resultats de la 5a enquesta d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

D SO  Biologia i Natura
D SO  Ciències de la Comunicació
D SO  Ciències Polítiques
D SO  Diplomats sanitaris
D SO  Dret
D SO  Economia i ADE
D SO  Empresarials
D SO  Farmàcia i Ciència i Tecnologia dels Aliments
D SO  Filologia Catalana i Castellana
D SO  Filologies Modernes
D SO  Filosofia i Humanitats
D SO  Física i Matemàtiques
D SO  Geografia i Història
D SO  Informació i Comunicació
D SO  Informació i Comunicació Tècnica
D SO  Medicina i Odontologia
D SO  Mestres
D SO  Pedagogia
D SO  Psicologia
D SO  Química
D SO  Relacions Laborals
D SO  Tecnologies Avançades de la Producció
D SO  Tecnologies Avançades de la Producció Tècnica
D SO  Veterinària

 

CENTRES ADSCRITS DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

D SO  Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional.Diplomats Sanitaris
D SO  Escola Universitària Salesiana de Sarrià. Tecnologies Avançades de la Producció Tècnica
D SO  Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera. Turisme

 

UB UAB UPC UPF UdL UdG URV URL UVic UIC UAO