Resultats de la 5a enquesta d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU

D SO  Ciències de la Comunicació
D SO  Dret
D SO  Economia i ADE

 

 

 

 

UB UAB UPC UPF UdL UdG URV URL UVic UIC UAO