Resultats de la 5a enquesta d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

UNIVERSITAT DE LLEIDA

D SO  Agrària
D SO  Agrària Tècnica
D SO  Ciències de la Comunicació
D SO  Diplomats sanitaris
D SO  Dret
D SO  Economia i ADE
D SO  Empresarials
D SO  Geografia i Història
D SO  Informació i Comunicació
D SO  Informació i Comunicació Tècnica
D SO  Medicina i Odontologia
D SO  Mestres
D SO  Relacions Laborals
D SO  Tecnologies Avançades de la Producció Tècnica

 

CENTRES ADSCRITS DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

D SO  Escola Universitària de Relacions Laborals de LLeida
D SO  INEFC Lleida. Gestió i Pràctica de l'esport

 

UB UAB UPC UPF UdL UdG URV URL UVic UIC UAO