Resultats de la 5a enquesta d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA

D SO  Arquitectura
D SO  Ciències de la Comunicació
D SO  Ciències Polítiques
D SO  Diplomats sanitaris
D SO  Dret
D SO  Economia i ADE
D SO  Medicina i Odontologia
D SO  Mestres
D SO  Relacions Laborals

 

UB UAB UPC UPF UdL UdG URV URL UVic UIC UAO