Resultats de la 5a enquesta d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

D SO  Aeronàutica
D SO  Agrària Tècnica
D SO  Arquitectura
D SO  Diplomats sanitaris
D SO  Enginyeria Civil
D SO  Enginyeria Civil Tècnica
D SO  Física i Matemàtiques
D SO  Informació i Comunicació
D SO  Informació i Comunicació Tècnica
D SO  Nàutica
D SO  Tecnologies Avançades de la Producció
D SO  Tecnologies Avançades de la Producció Tècnica

 

CENTRES ADSCRITS DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

D SO  Centre Universitari EAE. Empresarials
D SO  Escola Politècnica de Mataró. Informació i Comunicació Tècnica
D SO  Escola Universitària Caixa Terrassa. Empresarials
D SO  Escola Universitària Tècnica Industrial de Barcelona. Tecnologies Avançades de la Producció Tècnica

 

UB UAB UPC UPF UdL UdG URV URL UVic UIC UAO