Resultats de la 5a enquesta d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

D SO  Biologia i Natura
D SO  Ciències de la Comunicació
D SO  Ciències Polítiques
D SO  Dret
D SO  Economia i ADE
D SO  Empresarials
D SO  Filologies Modernes
D SO  Filosofia i Humanitats
D SO  Informació i Comunicació
D SO  Informació i Comunicació Tècnica
D SO  Relacions Laborals

 

CENTRES ADSCRITS DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

D SO  Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona ELISAVA. Arquitectura
D SO  Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona ELISAVA. Tecnologies Avançades de la Producció Tècnica
D SO  Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme. Empresarials
D SO  Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme. Turisme
D SO  Escola Universitària d'Infermeria del Mar. Diplomats sanitaris

 

UB UAB UPC UPF UdL UdG URV URL UVic UIC UAO