AQU Catalunya

www.aqu.cat


Gestió de la carrera

Portal europeu de la mobilitat professional
S'ofereixen vacants de treball en 31 països europeus. La xarxa Eures ofereix vacants, currículums de candidats interessats i informació per viure i treballar a l'estranger.

Higher Education Careers Services Unit
Graduate Prospects. Website del Regne Unit de l'Official Graduate Careers. Informació sobre les sortides de cada carrera. Disposa de borsa de treball i consells per a la cerca de feina i per lliutar contra la discriminació.

Human Resources and Skills Development Canada
Borses de treball, mercat laboral i cursos de formació continuada al Canadà.

Ontario Ministry of Training, Colleges and Universities
Colleges' Key Perfomance Indicators. Indicadors de treball per institució i titulació universitària.

US Bureau of Labor Statistics. Ocupational Outlook Handbook
Manual d'ajuda per a la tria de professions. Conté informació sobre els salaris, la demanda i les tasques concretes del lloc de feina.

Career Services
Web neozelandès que relaciona formació amb accés laboral.

Placement & Careers Centre (BU)
Oficina d'orientació laboral de la Universitat de Brunel. Ofereix nombrosos enllaços a d'altres pàgines de l'àmbit.

The Careers Service (OU)
Servei de l'Oxford University. El seu objectiu és ajudar a prendre "decisions ben informades" sobre les carreres i els llocs de treball. Disposen d'una prestigiosa borsa de treball i de pràctiques formatives.

Student Employment Center (DAL)
Servei d'ocupació de la Dalhousie University. Enllaça amb Guide to Enhacing Employability through Transferable Skills.

Florida State University. Center for the Study of Technology in Counseling and Career Development
Ofereix un seguit de recursos per a dissenyar la carrera professional. Disposen d'un portfolio orientador per descobrir les habilitats i interessos de cada persona.

Hobsons
Hobsons uneix persones a nivell global, regional i local i agermana el món de l'educació amb l'empresa.

Careersoft
Servei d'orientació sobre el procés per trobar la vocació professional tenint en compte tant caracterísitques del mercat laboral com aptituds pròpies.

Doctorjob.com
Portal d'ocupació de graduats.

America's Job Bank
Portal d'accés a diferents bases de dades amb ofertes de treball organitzades per estats nord-americans.

Career OneStop
Portal dels EUA per explorar possibles carreres.

National Career Development Association (NCDA)
Forma part de l'American Counseling Association, el seu objectiu és orientar en la tria dels objectius formatius i laborals per desenvolupar una bona carrera. Disposen d'una pàgina d'autoavaluació.

Careers By The People
Servei que recull enquestes realitzades a professionals de diferents sectors que després s'agrupen per àmbits per ajudar a triar carrera a d'altres persones. Per accedir als continguts cal subscriure's.

NationJob
Un dels portals dels EUA més freqüentats tant pels qui busquen feina com pels qui n'ofereixen. Acumulen 20 anys d'experiència a la xarxa.

Careers OnLine
Web australià amb consells per estructurar la vida professional.

Gradplus.com
Portal per a graduats universitaris amb consells per a buscar feina, borsa de treball i cursos de formació i reciclatge.

Myfuture
Informació resumida de sortides laborals segons la titulació cursada.

Graduate Careers Australia
Autoritat líder en temes d'ocupació dels titulats del sistema universitari australià. Publiquen estudis i ofereixen serveis d'ocupació.