el

Butlletí

35

Març 2008

 • Enviar
 • Subscriu-te

EDITORIAL

Avaluació institucional i avaluació de programes

Si tenim en compte que, en el marc de referència de l'Espai europeu d'educació superior (EEES), un dels principis bàsics de l'assegurament de la qualitat és "l'interès dels estudiants, dels ocupadors i de la societat en general en una educació superior de bona qualitat" i que l'educació és el resultat directe dels programes o plans d'estudis, sembla que la missió principal d'una agència de qualitat universitària hauria de ser l'avaluació i l'acreditació d'aquests programes. Si la formació és bona, tot va bé: all's well that ends well. [...]


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • El lloc de l'avaluació institucional en l'avaluació de l'ensenyament superior i de la recerca
  Els últims dos anys, les relacions entre l'Estat francès i els centres d'ensenyament superior i de recerca han experimentat una evolució destacada, que s'ha traduït en dues lleis aprovades recentment. [...]
  Jean-François Dhainaut - President de l'AERES (Agence d'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignem
 • L'avaluació dels programes oficials de postgrau per impartir el curs 2008-2009
  AQU Catalunya, per encàrrec de la Direcció General d'Universitats (DGU), duu a terme, per tercer any consecutiu, l'avaluació ex ante de la dimensió acadèmica de les propostes de màster per iniciar-ne la implantació el curs 2008-2009. A més a més, la DGU encarrega a AQU Catalunya l'avaluació de les modificacions proposades per les universitats per al curs 2008-2009 dels màsters oficials ja implantats.
  Esther Huertas Hidalgo - Gestora de projectes d'AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • Què caldria acreditar, el programa o la institució?

  Peter Williams
  President de l'ENQA

  L'escenari per a l'assegurament de la qualitat a Europa canvia constantment. Els països proven amb un sistema d'avaluació o d'acreditació durant uns anys i aleshores el canvien per un altre. Les agències van i vénen i, de tant en tant, una força externa potent, com ara l'ENQA, amb l'informe Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior, fa que es replantegin o s'avaluïn de nou els procediments actuals. [...]

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya