el

Butlletí

Publicació bimensual d'AQU Catalunya

36

Maig 2008

 • Enviar
 • Subscriu-te

EDITORIAL

Un portal comú per a la inserció laboral dels graduats

És ben sabut que la transparència és una condició necessària per al bon funcionament d'un mercat. La transparència significa que la informació hi circula de manera fluida i que qualsevol agent pot, de forma ràpida i amb un cost mínim, disposar de les dades que li han de permetre prendre la decisió més encertada. Fa temps que les universitats catalanes han engegat portals on les ofertes i demandes de treball per als titulats són a l'abast de tothom. Sembla que aquestes iniciatives han tingut prou èxit i han ajudat a resoldre força problemes d'ocupació.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Compartir ofertes de feina, reptes i solucions
  Graduate Prospects (GP) és la filial comercial d'HECSU (Higher Education Careers Services Unit), una organització sense afany de lucre de caire educatiu que es dedica a orientar, assessorar, presentar oportunitats i oferir informació a estudiants i llicenciats en relació amb les diferents sortides professionals.
  Allan Brown - Director de vendes de Graduate Prospects
 • AlmaLaurea
  El Projecte AlmaLaurea, que va néixer en un petit soterrani de la Universitat de Bolonya, s'ha fet un nom per dret propi al llarg dels seus primers catorze anys de funcionament i ha esdevingut un element altament qualificat del sistema universitari italià. El seu objectiu és controlar la qualitat del procés educatiu dels llicenciats, com també les seves condicions ocupacionals, i alhora facilitar l'adequació de l'oferta i la demanda pel que fa als llocs de treball qualificats.
  Matteo Sgarzi - Projectes i Relacions Internacionals, Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea
 

OPINIÓ

 • Google d'acabats de titular

  Quim Bernardo Blanco
  Director de Recursos Humans d'HP Iberia

  En plena era de la informació, quan "Internet 3.0: xarxes intel·ligents" comença a anar en boca de tothom, nosaltres estem revisant si seria convenient un lloc web, que coordinés les diferents universitats, per tal de facilitar la transició de les persones acabades de titular al món professional, de la indústria, dels serveis, del mercat laboral.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008