55

Juliol 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

Universitat i treball a Catalunya 2011. Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

Redacció - AQU Catalunya

La quarta edició de l'enquesta d'inserció laboral a la població titulada s'ha dut a terme gràcies a l'interès i al treball conjunt d'AQU Catalunya amb els consells socials de les universitats públiques catalanes i amb les universitats privades.

Els resultats proporcionen informació representativa per a cadascuna de les titulacions universitàries catalanes. És l'estudi més complet i rigorós sobre la inserció laboral de la població titulada a Catalunya. Dels resultats obtinguts, se'n desprèn que tenir una titulació universitària:

  • Afavoreix l'ocupabilitat: nou de cada deu persones titulades treballen tres anys després d'acabar els estudis.
  • Disminueix l'impacte de la crisi: el 8% de les persones titulades estan a l'atur, xifra que contrasta amb l'atur de la població activa d'entre 25 i 54 anys, que és del 15% (enquesta de població activa EPA, 1r trimestre de 2011).
  • Facilita accedir ràpidament a les feines més ben qualificades i retribuïdes, i amb més estabilitat.

Així, es pot concloure que les universitats no són fàbriques d'aturats, sinó institucions que permeten a gairebé tots els seus graduats i graduades inserir-se en els llocs de treball més qualificats.

Resum de l'estudi Universitat i treball a Catalunya 2011

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008