el

Butlletí

Publicació trimestral d'AQU Catalunya

80

Gener 2016

 • Youtube

EDITORIAL

Vint anys!

El 29 d'octubre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya farà vint anys.

Tres són les normes que l'han modelat: el Decret 355/1996, de 29 d'octubre, que crea l'Agència com un instrument d'avaluació externa per a la millora del sistema universitari de Catalunya; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, que la transforma de consorci a entitat de dret públic i li atorga les competències d'avaluació del professorat; i, finalment, la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, que l'adapta als requeriments europeus, alhora que la dota de més flexibilitat i la reforça en les seves competències.

Moltíssimes són les persones que, gràcies al seu talent, l'han sabut construir i fer créixer.

L'Agència ha tingut la sort de disposar del lideratge d'acadèmics rellevants com ara: els presidents, doctors Antoni Serra Ramoneda (1997-2008) i Joaquim Prats Cuevas (2008-2013); els directors, doctors David Serrat Congost (1997), Gemma Rauret Dalmau (1998-2006), Javier Bará Temes (2006-2009), Josep Anton Ferré Vidal (2009-2013) i Martí Casadesús Fa (2013-act.); els presidents de les comissions d'avaluació del professorat, doctors Joan Rodés (2003-2014), Lluís Torner (2014-act.), Teresa Garcia-Milà (2003-2005), M. Lluïsa Hernanz (2005-2014) i Joan Nogué (2014-act.), i totes i tots aquells acadèmics reconeguts que han participat en les comissions d'avaluació i que han contribuït amb el seu coneixement al creixement d'AQU Catalunya.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • La Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP)
  La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (LUC) crea l'actual Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, n'estableix les funcions i la defineix com el principal instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat del sistema universitari català. Per tal de facilitar l'adaptació d'AQU Catalunya als nous escenaris que s'han derivat de l'evolució de la cultura de la qualitat i dels nous requeriments europeus sobre els organismes que hi vetllen, i també per afavorir la innovació en la docència, la recerca i la gestió, el Parlament de Catalunya aprova una nova llei específica per a l'Agència, amb gran consens universitari i polític.
  Josep Manel Torres Solà - Coordinador de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya
 • La Comissió d'Apel·lacions d'AQU Catalunya
  Una de les principals novetats que introdueix la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya és que la revisió dels actes d'avaluació, certificació i acreditació serà realitzada per un únic òrgan col·legiat anomenat Comissió d'Apel·lacions.
  Jordi Escolar Bañeres - Assessor jurídic d'AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • Havíem vingut a la universitat per aprendre

  Lluís Forcadell Díez
  Coordinador del CEUCAT(Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes) i membre del Consell de Govern d’AQU Catalunya

  Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona. Dilluns, 8.30 del matí. Cafè abans d'entrar a la biblioteca. Gener és el mes dels exàmens traïdors, aquells que t'enganxen encara amb els torrons en una mà i la copeta de cava a l'altra. El gener no és un mes que agradi a ningú.

  Esbufego mentre bec l'últim glop del cafè i em disposo a entrar a la biblioteca, quan llegeixo una pancarta de l'Assemblea de la Facultat que hi diu, en lletres majúscules, ben grosses i vermelles: "Aprovar no és aprendre." És llegir-la i somriure. Quantes vegades dec haver tingut amb els companys i companyes de classe aquell debat de "no sé per a què estudio tant, si una setmana després de l'examen ho hauré oblidat tot"? Quantes vegades dec haver escoltat els ja titulats dir "això no et servirà de res quan comencis a treballar"? És indiferent el grau o màster que cursis, la sensació aquella que "a la universitat no s'aprèn" és comuna entre tot l'estudiantat, si bé és cert que hi ha àmbits del coneixement on és més estesa.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008