Saltar la navegació

Banc d'avaluadors i avaluadores

AQU Catalunya, d'acord amb els estàndards europeus (ESG), incorpora, en els seus processos d'avaluació, persones expertes externes —persones de prestigi reconegut en àmbits acadèmics i/o professionals— i també estudiants, tenint en compte criteris d'independència, objectivitat i absència de conflicte d'interessos.

L'Agència selecciona les persones expertes externs i els estudiants del seu banc d'avaluadors i avaluadores.

Inscriu-te!
Anar al principi