Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

16.5.2018

AQU Catalunya supera l’auditoria externa de les normes 9001 i 27001 sense rebre cap no conformitat

AQU Catalunya ha rebut l’informe final corresponent a l’auditoria dels sistemes de gestió de la qualitat i seguretat de la informació segons els estàndards internacionals ISO 9001:2015 i ISO 27001:2014, després s'haver superat les auditories dutes a terme per AENOR, entre el 16 i el 18 d’abril de 2018.

El president i el director d’AQU Catalunya han valorat molt positivament els resultats de l’auditoria ja que no s’ha rebut cap no conformitat, ni major ni menor, i l’informe destaca una sèrie de punts forts pel que fa al Sistema de Gestió.

  • En relació amb la gestió de la qualitat, es fa palesa una avaluació de riscos molt detallada per a cadascun dels processos i una nova gestió de projectes que ha facilitat la gestió d’activitats.
  • Respecte a la gestió de la seguretat de la informació, es destaca el detall amb què es fa la planificació i seguiment de les tasques. Globalment, es valoren de manera positiva el seguiment de les activitats i l’exhaustivitat en les auditories internes realitzades.
  • També s’han detectat una sèrie d’oportunitats de millora sobre les quals l’Agència vol continuar treballant per enfortir el seu Sistema de Gestió de la Qualitat i la Seguretat de la Informació (SGQSI).

Els resultats s’han rebut amb satisfacció per part del personal d’AQU Catalunya, ja que són un avenç respecte l’any anterior, fruit d’un esforç continuat en la millora de l’SGQSI desenvolupat per AQU Catalunya.

Els resultats de l’auditoria han permès la renovació anual dels certificats de les normes ISO 9001:2015 i ISO 27001:2014, obtinguts per AQU Catalunya el 2015.

Si voleu més informació sobre l’SGQSI d’AQU Catalunya, feu un cop d’ull a l’article La integración como aspecto clave de gestión.