Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

16.2.2018

Un total de 9 de cada 10 graduats dels ensenyaments artístics superiors estan treballant

És el resultat de la 1a edició de l’enquesta d’inserció laboral dels titulats d’ensenyaments artístics superiors –Música, Teatre i Dansa, Disseny, Conservació-Restauració-

Un total de 9 de cada 10 graduats dels ensenyaments artístics superiors –Música, Teatre i Dansa, Disseny, Conservació-Restauració- estan treballant. Aquesta és una de les conclusions de la 1a edició de l’enquesta d’inserció laboral dels titulats d’ensenyaments artístics superiors dels cursos 2012-2013 i 2013-2014.

Els resultats mostren, a banda de l’alta ocupació, que:

 • 8 de cada 10 graduats treballen del que han estudiat o fent funcions del mateix nivell dels estudis.
 • El 53% tenen jornades a temps parcial; en bona mesura contractes temporals -la mitjana es troba en el 35,5%-, fet que també es reflecteix en el salari, atès que la meitat d’ocupats a temps complet tenen retribucions mileuristes.
 • 2 de cada 10 estudiants treballen fora de Catalunya (18,5%).
 • Els titulats estan satisfets amb l’ensenyament cursat, ja que 3 de cada 4 persones el repetiria.
 • Respecte el que demanen al mercat laboral, els idiomes i la creativitat són els aspectes a millorar.

Per àmbits d’estudis les dades indiquen que els titulats de:

Música, Teatre i Dansa:

 • Tenen una alta ocupació -84% Teatre i Dansa, 90% Música- i treballen del que han estudiat o fent tasques equivalents al nivell estudiat -82% Teatre i Dansa, i 94% Música-.
 • Els titulats estan àmpliament satisfets amb la titulació cursada -un 83% de Teatre i Dansa, i un 82% de Música la tornarien a fer-.

Conservació-Restauració:

 • El 73% dels graduats té treball i el 71% té un treball que s’adequa als estudis cursats.
 • Principalment, treballen a jornada completa (68%) i com autònoms (47%).
 • 3 de cada 4 repetirien els estudis (72%), una proporció alta però lleugerament inferior a la resta d’estudis analitzats.

Disseny:

 • Presenten unes condicions laborals per sobre de la mitjana: alt percentatge de contractes fixos (49%), jornades a temps complet (74%) i una retribució alta (56% perceben 2.000€ o més al mes).
 • 7 de cada 10 repetirien els estudis, una proporció alta però lleugerament inferior a la resta d’estudis analitzats.

Durant el treball de camp que es va dur a terme el 2017 es van enquestar 552 persones, el 47% de la població de referència. Els resultats els han publicat el director d’AQU Catalunya, Martí Casadesús, i el secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament, Joan Mateo. 

Informació

PDF Nota de premsa

PDF Presentació dels resultats de l'estudi d'Inserció Laboral dels titulats dels Ensenyaments artístics superiors

L'informe:

PDF La inserció laboral dels titulats dels Ensenyaments artístics superiors

L'enquesta:

 PDF Enquesta