Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

30.7.2019

Es publiquen els resultats de la convocatòria d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador contractat de les universitats públiques catalanes

Les comissions especifiques de la Comissió d’Avaluació de la Recerca d’AQU Catalunya han resolt les sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador contractat de les universitats públiques catalanes, que es van presentar a la convocatòria oberta entre el 8 de gener i l’1 de febrer de 2019.

A la següent taula es recullen els resultats de l’avaluació, desglossats per àmbit de coneixement:

Comissió Trams presentats Trams aprovats
Humanitats 79 57
Ciències Socials 170 121
Ciències 81 68
Ciències de la Vida 73 59
Ciències Mèdiques i de la Salut 70 45
Enginyeria i Arquitectura 140 124
TOTAL 615 474

PDF EDICTE de 22 de juliol de 2019, de notificació dels acords d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador contractat de les universitats públiques catalanes