Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

30.12.2019

Es publiquen els procediments i criteris d’avaluació del professorat per al 2020

La Comissió d’Avaluació de la Recerca, en la seva reunió del passat 20 de novembre, va aprovar el procediment per a l’emissió dels informes previs per a professorat lector per al 2020; el procediment i terminis de presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora del PDI funcionari i contractat; i el procediment i la certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió.

En la reunió de 18 de desembre, la CAR va aprovar els criteris per l’avaluació de l’activitat de recerca del PDI de les universitats públiques de Catalunya per a l’assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca.

Podeu consultar aquí les resolucions del DOGC en què es dona publicitat als procediments i criteris aprovats per la CAR:

PDF RESOLUCIÓ EMC/3586/2019, de 23 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment per a l’emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat lector de les universitats públiques per a l’any 2020, d’acord amb la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

PDF RESOLUCIÓ EMC/3587/2019, de 23 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i als terminis de presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2019.

PDF RESOLUCIÓ EMC/3588/2019, de 23 de desembre, per la qual es dona publicitat als criteris específics per a l'avaluació de l'activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca.

PDF RESOLUCIÓ EMC/3589/2019, de 23 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i la certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2019, per a l'assignació de les retribucions addicionals.