Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

5.3.2020

Primera reunió anual de la CAIP

200228_CAIP

A la imatge, els membres de la CAIP durant la reunió de la Comissió

El passat divendres 28 de febrer es va reunir a la seu de l’Agència la Comissió d'Avaluació d'Institucions i Programes (CAIP) d'AQU Catalunya, en la seva primera reunió anual.

Martí Casadesús, director de l’Agència i president de la CAIP, va presentar a la Comissió l’informe d’activitat.

En la sessió es va presentar el document d’Estàndards i criteris per a l’acreditació institucional de centres universitaris que es presentarà als vicerectorats responsables de l’assegurament de la qualitat a les universitats catalanes per al seu debat. Posteriorment es posarà a consulta pública perquè qualsevol persona pugui fer-hi aportacions.

La Comissió va aprovar els següents documents:

 

  • Guia «AQU Accreditation Process Includes the WFME Basic Standards Of Basic Medical Education (BME)»
  • «Guía piloto para la acreditación ex ante de programas de corta duración vinculados al Catálogo de especialidades formativas del Servicio de Ocupación de Catalunya»
  • «Orientaciones para la implantación de la formación dual en titulaciones universitarias oficiales»
  • La redacció de la competència sobre salut en els títols universitaris oficials (PINSAP)

 

I va acordar la modificació de dues guies:

 

  • «Guía para la certificación de la implantación de sistemas de garantía interna de la calidad»
  • «Guía para el seguimiento de los títulos de enseñanzas artísticas superiores»

 

Tots aquests documents estaran disponibles properament al web d’AQU Catalunya.