Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

29.10.2020

Renovem el portal Estudis Universitaris de Catalunya (EUC)

201029-Nou eucAQU Catalunya ha renovat el portal EUC (Estudis universitaris de Catalunya) per adaptar-lo a les necessitats d'informació dels seus usuaris i usuàries.

A més de la part pública, que ja existia i que pretén facilitar informació sobre la qualitat de les titulacions universitàries oficials que s’imparteixen a Catalunya als futurs estudiants i estudiantes i famílies, en aquesta nova versió del web s’ha creat una part privada. Aquest nou apartat mostra la informació comparativa que s’utilitza en els processos de seguiment i avaluació d’AQU Catalunya al personal responsable de la qualitat de les titulacions als centres i universitats de Catalunya, així com a les persones membres dels comitès d’avaluació d’AQU Catalunya.

A banda de la millora visual i tecnològica, una altra novetat important és que el buscador de titulacions permet filtrar i ordenar els resultats, tant per

nivell educatiu, àmbit i subàmbit de coneixement i universitat, com per nivell d'excel·lència de la titulació (indicat amb el símbol EUC-excellencia) i titularitat de centre (pública o privada).

Per a cada titulació (grau, màster i doctorat) existeix una fitxa pròpia que conté:

  • els resultats de l'avaluació realitzada per AQU Catalunya,
  • l'enllaç als informes d'avaluació corresponents del portal EUC Informes,
  • l'enllaç al web de la titulació, proporcionada per les universitats catalanes,
  • la informació bàsica de la titulació, provinent del Registre Oficial de Titulacions de la Secretaria d'Universitats i Recerca,
  • els indicadors especialment seleccionats sobre:
  • Els resultats laborals de les persones titulades, provinents de les enquestes realitzades per AQU Catalunya, com l'evolució de la situació laboral, el tipus de contracte, les funcions realitzades a la feina, els guanys bruts mensuals i la intenció de repetir la titulació.
  • Dades d'accés i de matrícula de la titulació, proporcionades pel sistema d'informació de les universitats UNEIX, coordinat des de la Secretaria d'Universitats i Recerca, com són l'evolució de la nota de tall, la demanda en 1a opció, estudiants a temps complet o la via d'accés.
  • Resultats acadèmics i de professorat, també proporcionats per UNEIX, com els crèdits aprovats del total de matriculats, l'obtenció del títol en el temps previst, els crèdits impartits per professorat doctor, el percentatge de persones que canvien d'estudis a 1r curs, o l'abandonament a 1r curs.

El nou portal EUC substitueix l'antic EUC Estudis i integra el portal WINDDAT (2012), que ofereix indicadors calculats requerits en els processos d'avaluació i que desapareixerà quan finalitzi el procés de transició al nou web EUC, el portal EUC Informes (2016) i el portal EUC Dades (2017).

Aquest web s'ha fet en coordinació amb la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.