Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

16.6.2020

Finalitza la 2a enquesta d'inserció laboral dels Ensenyaments Artístics Superiors

Logotip EAS

Ha finalitzat el treball de camp de la 2a enquesta d'inserció laboral dels Ensenyaments Artístics Superiors, impulsada conjuntament amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquesta enquesta té per objectiu esdevenir un instrument central per al seguiment de la situació laboral, les condicions a la feina i la satisfacció de l'estudiantat d'aquests estudis superiors.

En aquesta edició s'han obtingut 488 respostes de les promocions dels cursos 2014-2015 i 2015-2016, aconseguint gairebé un 40% de resposta. Aquests resultats seran utilitzats en els processos de millora dels plans d'estudi dels 9 centres que hi han participat, que representen pràcticament la totalitat dels centres que imparteixen aquests estudis a Catalunya.

Els centres participants han estat els següents:

  • Centre autoritzat d'ensenyaments artístics superiors de Música Liceu
  • Centre autoritzat d'ensenyaments artístics superiors de Música Taller de Músics
  • Conservatori Superior de Dansa de l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona
  • Escola Superior d'Art Dramàtic de l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona
  • Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya
  • Centre autoritzat d'ensenyaments artístics superiors de Disseny - Felicidad Duce LCI Barcelona
  • Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya
  • Escola Superior de Música de Catalunya
  • Centre autoritzat d'ensenyaments artístics superiors de Disseny IED

L'estudi recull en bona mesura la situació abans de la crisi. Els resultats es publicaran durant els propers mesos als webs d'AQU Catalunya.