Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

29.9.2020

Reunió d'AQU Catalunya amb el Comitè d'Unitats Tècniques de Qualitat i el Comitè de Vicerectors de les universitats catalanes

200929-Reunio UTQ VR

La setmana passada AQU Catalunya es va reunir de manera virtual amb el Comitè d'Unitats Tècniques de Qualitat per presentar-los una visió global de l'activitat associada al Marc VSMA, l'estat del projecte i resultats de l'enquesta d'inserció laboral 2020 i el nou portal EUC (la part pública i la privada), una versió millorada de l'actual estudis.aqu.cat

I aquesta setmana l'Agència s'ha reunit també telemàticament amb el Comitè de Vicerectors per, a més a més, presentar-los la versió final del document Estàndards i criteris per a l'acreditació institucional, que properament se sotmetrà a l'aprovació de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes.

El Comitè d'Unitats Tècniques de Qualitat és l'òrgan assessor de l'Agència i està format per les persones responsables de les unitats tècniques de qualitat de les universitats catalanes. Per mitjà d'aquest Comitè es coordina l'aplicació dels procediments i metodologies de la qualitat, i es recull la seva opinió pel que fa a les diferents activitats que l'Agència desenvolupa en el marc de la millora de les titulacions i institucions universitàries catalanes.

El Comitè de Vicerectors és l'òrgan assessor de l'Agència, format per les persones responsables dels vicerectorats de les universitats en l'àmbit de la qualitat, amb qui AQU Catalunya coordina els aspectes estratègics i institucionals de les activitats que duu a terme a les universitats així com recull la seva opinió respecte a les metodologies i procediments d'avaluació.