Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

1.9.2020

Oberta la inscripció al seminari en línia Incorporar les competències transversals a la universitat: Preparant a les persones graduades per a l’ocupabilitat, en el marc del projecte Erasmus+ Skills4Employability

200901-webinar employ 19

Els dies 7, 8 i 9 d’octubre de 2020 tindrà lloc el seminari en línia “Skills4Employability Days: Embedding Soft Skills At The University: Equipping Graduates For Employability” en el marc del projecte Erasmus + Skills4Employability, que està estructurat en tres sessions independents que seran impartides en anglès.

Els objectius d’aquest esdeveniment és convidar el personal acadèmic, personal investigador i personal de gestió acadèmica a debatre sobre:

 • com millorar la qualitat de l’ensenyament superior i reforçar l’ocupabilitat de les persones estudiants universitàries mitjançant la introducció de competències transversals en els plans d’estudis i
 • valorar el grau en què aquestes competències cobreixen les necessitats més rellevants del col·lectiu ocupador.

En el primer seminari es presentarà una guia confeccionada en el marc del projecte Skills4Employability de com integrar les competències transversals en els programes de formació, amb la finalitat de proporcionar una eina útil per a l’aprenentatge basat en competències.

Els seminaris que es proposen, que comptaran amb persones expertes reconegudes en el marc de la formació dual i l’avaluació per competències, i pretenen ajudar les institucions d’educació superior a trobar les claus per millorar l'ocupabilitat de les persones graduades, són els següents:

calendar 7 d'octubre, 14.30-15.40 hores

Seminari 1r dia – La rellevància de les competencies transversals. Ponència sobre la formació dual per integrar les competències transversals

 • Breu introducció a la Guia per a la formació en competències transversals resultat de la primera fase del projecte Skills4Employability, que aborda la rellevància de les competències transversals, una classificació i un identificació d’aquelles que estan més vinculades a la necessitats del mercat laboral.
 • Christiane Hinrichs, cap de l’Oficina Internacional, Ruhr West University of Applied Sciences i Beatrix Holzer, coordinadora d’Estudis Duals, Ruhr West University of Applied Sciences

  El propòsit d’aquesta segona part de la sessió és fer una presentació general sobre la formació dual com una bona pràctica per incorporar les competències transversals en el currículum. A continuació es debatrà sobre l’impacte que pot tenir aquesta formació en l'augment de l'ocupabilitat de les persones joves universitàries en el mercat laboral.

calendar 8 Octubre, 14.30-15.40 hores

Seminari 2n dia – Integrant les competències transversals. Ponència sobre la formació i l'avaluació de les competències transversals

 • La primera part de la sessió tractarà sobre la selecció de les competències transversals en el currículum, la definició de resultats d’aprenentatge i el disseny d’activitats formatives per desenvolupar aquestes competències dins del curs. El propòsit és permetre una millor gestió del currículum mitjançant la incorporació de les competències transversals relacionades amb l’ocupabilitat i ajustar-lo a les necessitats del mercat laboral.
 • Josep M. Duart, professor d’Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, UOC

  En aquesta segona part de la sessió es facilitaran eines per donar suport i reforçar les pràctiques d’avaluació en competències en les institucions d’educació superior.

calendar 9 Octubre, 14.30-15.55 hores

Seminari 3r dia – Taller sobre com avaluar les competències transversals

 • Moderator - Josep M. Duart, professor of Studies of Psychology and Education Sciences, UOC

  Aquesta serà una sessió interactiva que es durà a terme a través de grups de treball. Cadascun dels grups estarà guiat per un dels socis del projecte Skills4Employability. Finalment, els resultats de cada grup es compartiran al ple al final del taller.

  L’objectiu de la sessió és treballar en un conjunt d’instruments per avaluar millor els programes d’estudis de les universitats (metodologies, criteris, rúbriques, etc.).

   

 · Places limitades per als experts i els socis del projecte ·