Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

17.2.2020

Resultats de les primeres convocatòries d’avaluació de la recerca i de la recerca avançada i d’avaluació de l'activitat investigadora del PDI funcionari, de les universitats privades i dels centres adscrits 2019

Les comissions especifiques de la Comissió d’Avaluació de la Recerca d’AQU Catalunya han resolt les sol·licituds de les primeres convocatòries d’acreditació de la recerca i de la recerca avançada 2019, així com les sol·licituds de les convocatòries d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador (PDI) funcionari, del PDI de les universitats privades, i del PDI dels centres adscrits.

Els resultats per àmbit de coneixement han estat:

Taula 1. Resultats de la 1a convocatòria 2019 d'avaluació de la recerca 

 

Àmbit de coneixement T TSR F D % F
Humanitats  44  2  22  20  52,4%
Ciències Socials  67  4  39  24  61,5%
Ciències  30  2  20  8  71,4%
Ciències de la Vida  25  1  16  8  66,7%
Ciències Mèdiques i de la Salut  83  3  39  41  48,8%
Enginyeria i Arquitectura  26  0  18  8  69,2%
TOTAL  275  12  154  109  56%

T: total sol·licituds; TSR: sol·licituds tancades sense resolució; F: favorables; D: desfavorables; % F: % favorables sobre el total.

Taula 2. Resultats de la 1a convocatòria 2019 d'avaluació de la recerca avançada 

 

Àmbit de coneixement T TSR F D % F
Humanitats  19  0  12  7  63,2%
Ciències Socials  28  1  16  11  59,3%
Ciències  27  2  23  2  92%
Ciències de la Vida  4  1  2  1  66,7%
Ciències Mèdiques i de la Salut  33  0  20  13  60,6%
Enginyeria i Arquitectura  25  0  19  6  76%
TOTAL  136  4  92  40  69,7%

T: total sol·licituds; TSR: sol·licituds tancades sense resolució; F: favorables; D: desfavorables; % F: % favorables sobre el total.

Les convocatòries d'avaluació de l'activitat investigadora per al PDI funcionari, del PDI les universitats privades i del PDI dels centres adscrits, van estar obertes del 17 de juny al 12 de juliol de 2019, i han donat els següents resultats d’avaluació, que mostrem desglossats per àmbit de coneixement:

Taula 3. Resultats de la 1a convocatòria 2019 d'avaluació de l’activitat investigadora del PDI funcionari 

Comissió Trams avaluats Trams aprovats
Humanitats  96  94
Ciències Socials  111  110
Ciències  101  101
Ciències de la Vida  37  37
Ciències Mèdiques i de la Salut  71  70
Enginyeria i Arquitectura  145  143
TOTAL  561  555

 

Taula 4. Resultats de la 1a convocatòria 2019 d'avaluació de l’activitat investigadora del PDI de les universitats privades 

Comissió Trams avaluats Trams aprovats
Humanitats 19  17
Ciències Socials  83  69
Ciències  7  7
Ciències de la Vida  5  5
Ciències Mèdiques i de la Salut  8  8
Enginyeria i Arquitectura  27  21
TOTAL  149  127

Taula 5. Resultats de la 1a convocatòria 2019 d'avaluació de l’activitat investigadora del PDI dels centres adscrits 

Comissió Trams avaluats Trams aprovats
Humanitats  3  2
Ciències Socials  30  24
Ciències  0  0
Ciències de la Vida  1  1
Ciències Mèdiques i de la Salut  0  0
Enginyeria i Arquitectura  4  1
TOTAL  38  28