Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

7.2.2018

Invitació a participar en l'enquesta d'inserció laboral 2020

Per encàrrec de les universitats públiques catalanes —per mitjà dels seus consells socials— i de les universitats privades, el primer trimestre del 2020 AQU Catalunya durà a terme el treball de camp de la 7a edició de l’estudi d’inserció laboral dels seus titulats.

L’estudi enquesta les persones titulades universitàries que fa tres anys que van acabar els estudis i en recull l’opinió sobre la seva situació laboral (estat i qualitat de l’ocupació) i la satisfacció amb la formació rebuda.

A partir de més d’un centenar de variables analitzades, es monitoritzen i s’obtenen evidències que serveixen als responsables universitaris per prendre decisions i accions de millora en els ensenyaments.

El valor de l’estudi recau en la seva comparabilitat: transversal, atès que tots els títols que hi participen utilitzen la mateixa enquesta, i longitudinal, perquè la sèrie històrica arriba als setze anys en el cas d’alguns graus.

Els cursos objecte d’estudi el 2020 són els següents:

B88_crida_Fig1_ca

1 Enquesta per a titulacions presencials i per a resultats en línia. 

2 Ensenyaments artístics superiors. 

Atesa l’experiència adquirida i amb la voluntat d’incrementar els referents, AQU Catalunya convida a sumar-se al projecte les universitats o els centres de l’Espai europeu d’educació superior que hi estiguin interessats. En aquest cas, caldria que es posessin en contacte amb nosaltres abans del 30 de setembre de 2018 a través de secretariat@aqu.cat.

Els productes que es poden obtenir són:

  • Una base de dades amb els resultats de l’enquesta —integrada en el cas que s’hagi participat en edicions anteriors.
  • La possibilitat de publicar els resultats en una plataforma web multiidioma.
  • Un informe d’indicadors comparats amb les titulacions que participen en l’estudi.
  • Anàlisis i informes de resultats personalitzats

Més informació a l’enquesta d’inserció laboral 2020 i al web d’AQU Catalunya.