Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

2.4.2020

Reunió virtual del Comitè de Vicerectors en matèria de qualitat

El director d’AQU Catalunya ha reunit virtualment el Comitè de Vicerectors en matèria de qualitat de les universitats catalanes per tractar sobre els documents aprovats per la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes:

  • Guia pilot per a l'acreditació ex ante de programes de curta durada vinculats al Catàleg d'especialitats formatives del Servei d'Ocupació de Catalunya
  • Orientacions per a la implantació de la formació dual en titulacions universitàries oficials

El Comitè també ha debatut sobre l’afectació que està tenint l’estat d’alarma als processos d’avaluació de la qualitat de titulacions i institucions i als d’avaluació del professorat universitari. En especial, ha fet referència als protocols d’actuació aprovats per a les avaluacions del Marc VSMA (incloses les certificacions dels Sistemes de Garantia Interns de la Qualitat) i a l’ampliació dels terminis en la primera convocatòria d’informe previ per a professorat lector 2020.

Durant la reunió s’ha presentat la proposta d’Estàndards i criteris per a la renovació de l'acreditació institucional de centres universitaris.