Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

10.2.2020

Actualització 2020 del catàleg de titulacions d’AQU Catalunya

El Catàleg de titulacions és un sistema de classificació jeràrquica de titulacions universitàries de nivell de graus, màster, doctorat i d'Ensenyaments Artístics Superiors, segons la seva proximitat disciplinar. El Catàleg possibilita l'obtenció d'indicadors per a cadascun del nivells d'agregació que es defineixen, cosa que permet realitzar anàlisis multinivell que serveixen de base per al disseny de polítiques o d’actuacions encaminades a la millora de la qualitat.

El catàleg té quatre nivells d’agrupació, de més a menys ampli: àmbit, subàmbit ampliat, subàmbit detallat i ensenyament.

Catàleg de titulacions_ca

L’actualització del 2020 incorpora els canvis següents:

En el nivell d’ensenyament, canvi de l’àmbit d’adscripció:

 • L’ensenyament de Veterinària, que abans es trobava agrupat en l’àmbit de Salut, passa a estar agrupat en l’àmbit de les Enginyeries.

  El canvi es deu a la voluntat de poder comparar els ensenyaments de Veterinària amb els ensenyaments agrícoles i de producció d’aliments (subàmbit detallat de primer nivell).
 • L’ensenyament de Genètica, que abans es trobava agrupat en l’àmbit de Salut, passa a estar agrupat en l’àmbit de les Ciències.

  El canvi es fa per poder comparar aquests ensenyaments amb altres de pròxims relacionats amb la microbiologia o la bioquímica.

En el nivell d’ensenyament, canvi del subàmbit detallat d’adscripció:

 • L’ensenyament de Comptabilitat i finances passa d’estar agrupat al subàmbit detallat d’Economia, al d’Administració d’empreses.
 • L’ensenyament de Formació de professorat (màsters) passa d’estar agrupat al subàmbit detallat de Pedagogia i Psicopedagogia, al subàmbit de Mestres.

  Aquest canvi permet tenir tot el ventall d’estudis relacionats amb la docència agrupats en un sol subàmbit.
 • L’ensenyament de Fisioteràpia passa d’estar agrupat al subàmbit detallat d’Esport, Nutrició i Fisioteràpia, al sumbàmbit de Personal Sanitari.

  El canvi facilita la comparació dels professionals de la fisioteràpia amb altres professionals de la salut, com infermers i odontòlegs.

En el nivell del subàmbit detallat:

 • Es creen dos subàmbits detallats: Camp i boscos i Aliments, de manera que el subàmbit ampliat relacionat amb les enginyeries agrícoles queda reordenat.

 

Per consultar la versió 2020 del catàleg de titulacions d’AQU Catalunya, cliqueu en el següent enllaç:

Catàleg de titulacions d'AQU Catalunya.