Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

12.5.2020

Suspensió dels terminis de l’acreditació de les titulacions oficials

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 estableix la suspensió dels terminis administratius per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. Així mateix, disposa que el còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què acabi la vigència d’aquest reial decret o les seves pròrrogues.

En conseqüència, els terminis relatius a la renovació de l’acreditació de titulacions oficials universitàries queden suspesos des del dia 14 de març de 2020. Per tant, a la data màxima per a la renovació de l’acreditació (DMA) se li haurà de sumar el període de temps que hagi estat en vigor l’estat d’alarma.

Tanmateix, i per tal de no crear cap perjudici, AQU Catalunya, en coordinació amb les universitats catalanes, estan efectuant visites externes virtuals per anar avançant processos d’acreditació i d’implantació de l’acreditació institucional a centres.

La renovació de l’acreditació de les titulacions oficials universitàries a Catalunya es realitza dins dels terminis següents:

  1. Els títols oficials de grau d’entre 180 i 240 crèdits podran mantenir la seva oferta per un període màxim de sis anys abans de renovar la seva acreditació.
  2. Els títols oficials de grau de 300 crèdits podran mantenir la seva oferta per un període màxim de set anys abans de renovar la seva acreditació.
  3. Els títols oficials de grau de 360 crèdits podran mantenir la seva oferta per un període màxim de vuit anys abans de renovar la seva acreditació.
  4. Els títols oficials de màster podran mantenir la seva oferta per un període màxim de quatre anys abans de renovar la seva acreditació.
  5. Els programes de doctorat poden continuar amb la seva implantació, en els termes establerts a la darrera memòria de verificació, per un període màxim de sis anys.